Papirus, pergamin, papier

Wprawdzie papirus, pergamin i papier nie są instrumentami piśmiennymi, ale są materiałami piśmiennymi i są z tymi instrumentami nierozerwalnie złączone. Materiały piśmienne to nośniki informacji. Ich istotą jest to, że w odróżnieniu od współczesnych, elektronicznych nośników, można z nich korzystać nie mając dostępu do instrumentu piśmiennego. Bez komputera czy telefonu komórkowego itp. nie mamy dostępu …

Continue reading Papirus, pergamin, papier