Ołówek automatyczny – początki

Pierwsze ołówki automatyczne, jeśli można w stosunku do nich użyć takiego określenia, pojawiły się w XVII wieku. Kawałki grafitu, używanego do pisania lub rysowania, umieszczano w mosiężnych lub srebrnych korpusach o bogatej barokowej ornamentyce. Jeden z takich ołówków pochodzi z 1636 roku. Grafit wysuwał się z korpusu przy pomocy ściśniętej sprężyny. Jednak prawdziwe ołówki mechaniczne …

Continue reading Ołówek automatyczny – początki