Co to jest?

English version below

Forma i funkcja to dwa nierozerwalne czynniki, które muszą być uwzględnione przy produkcji każdego przedmiotu. Forma podąża za funkcją. Ot, choćby taki prosty przykład: łyżka stołowa i łyżka wazowa. Ta pierwsza służy nam do jedzenia zupy a druga do nalewania jej na talerz. Moglibyśmy oczywiście od biedy jeść łyżką wazową i nalewać zupę łyżką stołową. Byłoby to raczej niewygodne i uciążliwe. Czasem jednak zdarza się tak, że jedna i ta sama forma służy zupełnie innym funkcjom. Przykład na zdjęciu poniżej.

Do złudzenia przypomina pióro wieczne. Ale to nie jest pióro wieczne! To jest lupa! Lupa kojarzy się nam z zupełnie innym kształtem czyli formą. Pod klipsem widać napis PZO. To skrót od Polskie Zakłady Optyczne. Poniżej niewidoczny napis: 16x – 32x. W tym przedziale można uzyskać powiększenie poprzez pokręcanie całej metalowej części środkowej. Można więc sądzić, że w korpusie znajdują się przynajmniej dwie ruchome względem siebie soczewki. A po przygotowaniu do użycia wygląda to tak.

Czubek skuwki i dolną część korpusu odkręca się. I odsłania się tuba z nacięciem na czubku. Oko przybliża się do czubka skuwki a końcówkę tuby opiera się na przedmiocie, na który chcemy patrzeć w powiększeniu.

No i wszystko już jest jasne! Taka lupa służy do rozpoznawania minerałów, których wielkość w skałach uniemożliwia obserwację gołym okiem. Gdyby kogoś przypadkiem interesowało, co to za ciemny minerał jest widoczny, to jest to egiryn. Minerał z grupy krzemianów. Nazwa pochodzi od nordyckiego boga morza Egira, bo pierwsze zbadane kryształy tego minerału pochodziły z obszaru Norwegii. A do nas dotarły w postaci narzutniaków. Fragment jednego z nich jest widoczny na zdjęciu.

English version

What is it?

Form (shape) and function are two inseparable factors that must be taken into account in the production of each item. Form follows function. Let’s take for example a tablespoon and a ladle. The first one is for eating soup and the other one for pouring it on a plate. Well, we could eat with a ladle and pour the soup with a tablespoon but it would be rather uncomfortable and cumbersome. Sometimes, however, it happens that one and the same form serves completely different functions. Look at the picture below.

It looks like a fountain pen. But this is not a fountain pen! This is a magnifying glass that is usually associated with a completely different shape. Under the clip you can see the inscription PZO. This means Polskie Zakłady Optyczne (Polish Optical Company). Below barely visible numbers 16x – 32x. In this range an enlargement can be achieved by turning the whole metal middle part. It can therefore be assumed that there are at least two movable lenses in the barrel. And after preparing the magnifying glass for use it looks like this.

The tip of the cap and the lower part of the barrel can be unscrewed. And the tube with the incision on the tip reveals. The eye approaches the top of the cap and the tip of the tube rests on the object which we want to look at.

Well, everything is clear now! Such a magnifying glass is used to identify minerals too small to be recognized in the rock with the naked eye. The dark mineral is called egiryn. This mineral belongs to the silicate group. The name comes from Egir – the Nordic god of sea. This is because the first examined crystals of this mineral came from Norway. They arrived in Poland as erratics. A piece of one of them is visible in the picture.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s