Ołówek automatyczny – początki

Pierwsze ołówki automatyczne, jeśli można w stosunku do nich użyć takiego określenia, pojawiły się w XVII wieku. Kawałki grafitu, używanego do pisania lub rysowania, umieszczano w mosiężnych lub srebrnych korpusach o bogatej barokowej ornamentyce. Jeden z takich ołówków pochodzi z 1636 roku. Grafit wysuwał się z korpusu przy pomocy ściśniętej sprężyny.

Jednak prawdziwe ołówki mechaniczne pojawiły się na początku XIX wieku. W 1822 roku angielski inżynier Sampson Morgan opatentował swój „ever pointed pencil”. Był to więc ołówek, który był zawsze zaostrzony. W 1833 roku Amerykanin – James Bogardus opatentował swój „forever pointed pencil”. W ołówkach tych, w miarę zużywania się, grafit stopniowo wysuwał się z korpusu.

Tradycyjne ołówki grafitowe wymagały częstego ostrzenia, co dla wielu stanowiło spore utrudnienie. Dlatego też producenci ołówków mechanicznych kładli nacisk w swoich reklamach na to, że ich ołówki nie wymagają ostrzenia i cały czas są gotowe do użycia.

Pierwsze ołówki mechaniczne były raczej nowinkami, błyskotkami, a jako przedmioty często wykonane ze złota i srebra, bardziej artykułami jubilerskimi niż poważnymi instrumentami piśmiennymi. Nie miały odpowiedniej długości i grubości, nie były wyważone, nie miały odpowiedniej wagi i stosownego do przeznaczenia wykończenia. Stąd nie nadawały się do dłuższego pisania. Miały gruby wkład, co uniemożliwiało pisanie cienką linią, którą uzyskiwano przy użyciu dobrze zaostrzonego tradycyjnego ołówka. Ten gruby wkład powodował, że linia nie zawsze była na całej długości jednakowej grubości.

Mordan

25 – Lea & Clark Silver Porte Crayon (1825), 26 – Early Mordan Everpoint (1824), 27 – Mordan &Riddle Everpoint (1825), 28 – Mordan & Riddle Ecerpoint (1827), 29 – Mordan & Riddle Everpoint (1827), 30 – Mordan Riddle Everpoint (1829), 31 – Mordan & CO Gold Everpoint (1830-45), 32 – Mordan Gold Everpoint (1858), 33 – Mordan Gold Fob Pencil (1850-60s), 34 – Mordan Gold Cross Pencil (koniec XIX wieku), 36 – Mordan Gold 7 Enamel Pencil (koniec XIX wieku).

Zdjęcie pochodzi z katalogu domu aukcyjnego Bloomsbury z września 2006 roku.

4 thoughts on “Ołówek automatyczny – początki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s