O stronie

Strona ta jest poświęcona instrumentom piśmiennym. Ich historii i rozwojowi. Instrumenty piśmienne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów i bez nich powstanie i rozwój cywilizacji, jaką znamy, i z której czerpiemy, nie byłby możliwy.

Same instrumenty piśmienne ewoluowały: od prymitywnych do bardziej skomplikowanych, od wykonanych z prostych surowców do tych wykonanych z surowców przetworzonych. Jednak pewne idee czy zasady działania niektórych instrumentów piśmiennych są stare jak świat i do dzisiaj wykorzystywane. Dotyczy to działania mazaków czy cienkopisów, w których końcówką piszącą jest nasączona substancja. Ten pomysł znany był najstarszym cywilizacjom, które w łodydze trzciny umieszczały fragmenty roślin o zdolnościach absorpcyjnych.